Bloggsverige 5 – modebloggar nu populärast

Jag har nu sammanställt den femte årliga enkätundersökningen – Bloggsverige 5, en enkät där 2251 bloggare och bloggläsare svarat på frågor om sin syn på sociala medier. Hela 94% av de som svarade på enkäten har en egen blogg.

Bland de typer av bloggar som man helst läser är i år bloggar om mode och design allra mest populära. Förra året var “vardagsbetraktelser” något mer populärt än mode och design.

Den typiska svenska bloggaren i enkäten är:

 • kvinna
 • 16-20 år gammal
 • läser 1-5 bloggar dagligen (6-10 bloggar 2009)
 • spenderar 2 timma per vecka med att läsa bloggar (6-10 timmar 2009)
 • läser helst bloggar om mode och design (vardagsbetraktelser 2009)
 • läser bloggar för att bli underhållen
 • har såväl köpt som avstått från att köpa en produkt/tjänst efter att ha läst rekommendationer eller åsikter på en blogg
 • har de senaste 12 månaderna delat med sig av både en negativ och en positiv upplevelse av ett företag, produkt eller tjänst
 • tror inte att sociala medier kommer att ha betydelse för vilket parti hon röstar på i nästa val
 • är medlem i ett socialt nätverk för att hålla kontakt med vänner
 • bloggar för att hon gillar att skriva
 • uppdaterar sin blogg varje dag
 • har inget emot att bli kontaktad av företag i sin egenskap av bloggare
 • är inte anonym
 • har inte egna annonser på sin blogg

Skillnader mot enkäten 2009 när det gäller den typiska bloggaren:

 • läser färre bloggar,
 • spenderar mindre tid med att läsa bloggar,
 • Bloggar om mode och design nu populäraste ämnet
Bloggsverige 5

View more presentations from kullin.

Undersökningen genomfördes via SurveyMonkey.com mellan 12 och 14 april 2010 där totalt 2251 personer svarade. Urvalet av respondenter har skett via så kallat bekvämlighetsurval genom word-of-mouth i sociala medier. Det innebär att resultaten i enkäten endast med säkerhet är representativt för respondenterna och inte med nödvändighet för alla svenska bloggare och bloggläsare. Därav följer också att jämförelser med BloggSverige 1, 2, 3 och 4 inte går att göra med statistisk säkerhet.

BloggSverige 1 genomfördes i maj 2005, BloggSverige 2 i juli 2006, BloggSverige 3 i januari 2008 och BloggSverige 4 i februari 2009.