Social Democrat behind email campaign analyzed latest election

Fredrik Reinfeldt, the leader of the Swedish Moderate party, has been the target of a dirty email campaign containing false accusations. The person behind the emails turned out to be a senior employee in the Social Democratic Party and one of Prime Minister Göran Persson’s closest men. According to media reports he was responsible for analyzing opinion polls.

But he did more than that. He was one of eight people in a committee that analyzed (pdf) the latest election – the 2004 election to the EU Parliament. The group came up with suggestions for future elections based on the analysis. He was in other words a central figure in the party’s campaign strategy planning.

“Valresultatet i EU-parlamentsvalet den 13 juni 2004 blev mycket sämre än vad vi hade förväntat oss och långt under de mål vi ställt upp, både när det gäller valdeltagandet och vårt eget resultat. Det låga valdeltagandet är något vi delar med många länder runt om i unionen, det är också fler partier i vårt land som har anledning att fundera över resultatet.

Men trots det finns det skäl för oss socialdemokrater att göra en egen noggrann analys av valresultatet. Inte minst för att systematisera våra erfarenheter, både organisatoriska och politiska, till nästa riksdagsval 2006.