Sleep with the best in Scandinavia

Can you say no? Several bloggers, including me, have reacted to sexist ads from Radisson SAS hotels. The ads had slogans like “It’s easy to sleep with the best in Scandinavia” and “Can you say no?”, accompanied by photos of a seductive woman on a bed. Now ERK, the ethical board against sexually discriminative advertising, has brought its verdict that these ads are discriminative and insulting to women in general, and therefore breaking the ICC rules for advertising.

“Den aktuella kampanjen objektifierar enligt rådet kvinnor genom att den koppling som finns mellan bilden av en kvinna eller en man och rubriken. Anspelningen på prostituerade är enligt rådet klar och annonserna ger vid en hastig blick bilden av att det är kvinnan som betraktaren skall eller kan sova med. Härigenom förmedlar annonserna ett budskap som är kränkande och därmed diskriminerande för både män och kvinnor i allmänhet. Annonserna strider därför mot ICC:s grundregler för reklam.”

In its statement the board says that the ads allude to prostitutes. The ad in question can be seen here.

Via Martin Jönsson and Bisonblog.