Blogger gets 150,000 SEK for citizen journalism wiki

Swedish blogger Oscar Swartz gets 150,000 kronor from IIS, the public trust that manages the Swedish top domain .se. He gets the grant in order to expand his blog with a wiki to make it a centre for citizen journalism.

Swartz writes:

“Med inspiration från exempelvis Wikipedia och det som kallas “citizen journalism” kommer jag att starta ett projekt för att försöka kanalisera den här aktiviteten till någonting som jag kallar Medborgarjournalistik. Man kanske kan se idén som en “journalistisk tankesmedja som arbetar med Open Source-tänkandet som grund” och som har ämnet fri kommunikation som grundläggande tema och intresse. Tanken är att dra igång en Wiki-baserad sajt där kunskapen skall kunna växa fram och ackumuleras med hjälp av många användares insatser.”

In short, he hopes to build a wiki based site for open-source collective reporting, perhaps similar to what Jay Rosen is working on with his project NewAssignment.net.

Tags: , , , . Ping.