Dagens Nyheter agrees with me

Dagens Nyheter, 19 Oct, 2005, about how even their own journalists promote the iPod and forget that other brands (like Creative) pioneered mp3-players with hard drives.

“iPod är den första tekniska apparat som gör det möjligt att bära med sig en del av sitt kulturarv. Ett extra minne till hjärnan som kan fyllas med det som präglat och format ens identitet”, hette det till exempel i DN i augusti i år. Skribenten tycks glömt till exempel de Nomadmodeller som Creative tillverkade före iPodens födelse.

Exactly my point, on 3 Oct, 2005.

Bonus link: Slate on the iPod press cult.