An appeal to media – be curious about the new voices

Like Magnus already noted, Ola Larsmo at Dagens Nyheter today writes about blogs and he wants media to stop arguing about journalist blogs and instead open up to new voices. Well put. I remember saying something along the same lines about a week ago.

“Vad är det egentligen vi bråkar om? Redan etablerade skribenters rätt att yttra sig i ännu ett medium? Men varsågod. Det är inte så problemet ser ut, utan den fråga man bör ställa sig varför medierna inte är mer öppna åt andra hållet – det spännande med den nya tekniken var ju att det skulle släppa fram nya röster, de där som de etablerade mediernas inskränkthet höll borta? Är det inte det pinsamma tomrummet vi bör diskutera, och kanske rent av göra något åt – i stället för att bli indignerade för att någon ifrågasätter behovet av fler ögonblicksbilder ur innerstadsmedelklassmediefolkets leverne? Exemplet Salam Pax är lysande i sin förebildlighet – och vad som fordras nu är en lyhördhet från redaktionerna, en nyfikenhet på de nya rösterna.”