BloggSverige 1.0 – så ser den svenska bloggaren ut

Så var den då klar, “BloggSverige – en undersökning av svenska bloggare och bloggläsare”. 600 svenska bloggläsare svarade på en online-enkät från den 12 maj till 16 maj 2005. Vi kan redan se att bloggar börjar konkurrera med etablerade medier om uppmärksamheten. Undersökningen visar att hälften av alla svenska bloggläsare spenderar mer tid på att läsa bloggar än vad svensken gerenellt spenderar på att läsa dagstidningar. (34 minuter eller mer per dag mot 28 min).

60,4% av alla bloggläsare har en egen blogg vilket stärker tesen om att dagens mediekonsumenter allt oftare också är medieproducenter.

Den genomsnittlige svenske bloggaren är:

· man
· 26-35 år gammal
· har högskole- eller universitetsexamen
· båda föräldrarna är födda i Sverige
· vet inte vilket parti han ska rösta på om det vore riksdagsval idag (största parti av de som valt var folkpartiet)
· bloggar för att han gillar att skriva
· bloggar på svenska
· är inte anonym
· läser 6-10 bloggar dagligen
· spenderar 6-10 timmar per vecka med att läsa bloggar
· använder oftast eller ibland en RSS-läsare för att läsa bloggar
· läser bloggar för att det är mer personligt än andra medier
· hittar nya bloggar via länkar på andra bloggar

Den genomsnittlige svenske bloggläsaren (inklusive de som har egna bloggar) är:

· man
· 26-30 år gammal
· har högskole- eller universitetsexamen
· båda föräldrarna är födda i Sverige
· skulle rösta på moderaterna om det vore riksdagsval idag
· har en egen blogg
· läser 1-5 bloggar dagligen
· spenderar 2 timmar per vecka med att läsa bloggar
· använder aldrig en RSS-läsare för att läsa bloggar
· läser bloggar för få fler synvinklar på nyheter
· hittar nya bloggar via länkar på andra bloggar

Myten om den liberala bloggaren är väl bara delvis sann. Visserligen är (fp) det största partiet bland bloggare (23,1%) och det är en borgerlig majoritet bland bloggare, men skillnaden mellan blocken är relativt liten (52,6% borgerligt mot 47,6% vänster, inklusive Feministiskt initiativ). (m) och (s) ligger inte långt efter med 22,3% och 20,2%.

Den stora borgerliga övervikten återfinns istället bland bloggläsarna, dvs samtliga i undersökningen. Där har de borgerliga partierna en majoritet på 62,4%. Skillnaden beror på en mycket stor grupp bloggläsare som inte själva bloggar, och som lägger sin röst på (m). Alla dessa siffror är borträknat en stor grupp osäkra väljare och de som inte röstar alls.

Hela 22,2% av alla bloggläsare vet inte vilket parti de ska rösta på. Ytterligare 5,9% skulle antingen inte rösta alls eller rösta på något nischat parti som Junilistan. Det finns alltså anledning för de etablerade partierna att ta med bloggosfären i sin valplanering inför riksdagsvalet 2006 då många bloggläsare är osäkra på vilket parti som ska få deras röst.

Andra intressanta resultat från undersökningen är att 60,7% av alla bloggare är män. Männen bloggar dessutom i hög utsträckning under eget namn (30,6% anonyma), medan kvinnor väljer att vara anonyma (60,6%). Med anonym avses att man inte har både för- och efternamn angivet på sin blogg.

För en utförligare beskrivning vänligen se hela rapporten i pdf-format här: BloggSverige 1.0 (312 kb).

Fotnot: Siffran om att svensken spenderar 28 min per dag med att läsa dagstidningar kommer från Nordicom, Sveriges Mediebarometer 2004.

Några av figurerna i rapporten kan se lite gryniga ut på skärmen om man inte förstorar upp dem. Det ska dock se ok ut på utskriften.

One thought on “BloggSverige 1.0 – så ser den svenska bloggaren ut”

Comments are closed.